ליווי תוכנית ב"סביבה שווה"

יועצי Envirotech מבצעים עשרות תכניות אב לטיפול בפסולת עירונית.

יועצי חברת "יפעת מאירוביץ'- יפת" יחד עם יועצי Envirotech נבחרו לאחרונה ע"י עיריית אום אל פאחם, מועצת עוספיא, מ.מ. מעלה עירון ואיגוד ערים לאיכות הסביבה משולש דרומי (קלנסווה, כפר ברא, כפר קאסם, טירה, ג'לג'וליה) ויישובי עוטף נצרת.
לצורך ליווי מקצועי של תוכנית השר להגנת הסביבה "בסביבה שווה".
"בסביבה שווה" היא תוכנית, אשר התקבלה בהחלטת ממשלה בדבר מתווה התכנית להסדרת משק הפסולת ביישובי האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והבדואית תוך צמצום הפערים הקיימים בין הרשויות הללו ליתר הרשויות. מתווה זה הנו פתרון לכשל המתמשך בניהול משק הפסולת במגזרי המיעוטים, כשל שייצר ומייצר מפגעים סביבתיים.

על מנת לשנות את המצב הקיים, והתוויית דרך חלופית וחדשה לניהול הפסולת במגזר, החליטה הממשלה בהמלצת המשרד להגנת הסביבה, להקצות כספים משמעותיים לצורך קידום תכנית רב שנתית. על הכנת האסטרטגיה ויישומה כאמור, הופקדו יועצי שתי החברות הנ"ל אשר יבצעו בשנה הקרובה בין השאר את הפעולות הבאות:

  • אפיון הפסולת ועיבוד נתוני עלויות הטיפול בפסולת.
  • תחזית עלויות הטיפול בהמשך במצב קיים.
  • בחינת מערך האיסוף והשינוע של הפסולת.
  • בחינת שיטות הפרדה וטיפול בפסולות.
  • גיבוש אסטרטגיה לניהול משק הפסולת.
  • כתיבת תכניות עבודה מפורטות.
  • ליווי שוטף של ניהול משק הפסולת (ליווי על).

כבר כעת, בוצעו שינויים רבים במשקי הפסולת של היישובים הנ"ל ובהם ביצוע תכניות אב לטיפול בפסולות, שינוי חוזים והסכמי טיפול בפסולות, שינוי כלי אצירה, מיקום כלים ייעודים לזרמי המתמחזרים, ספירת כלי אצירה ועוד.
פעולות אלו ואחרות יחד עם חינוך והסברה, יביאו לשינוי תפיסת ניהול הפסולות ביישובים אלו, להסדרה של הפסולת (העברת מרבית הפסולת המעורבת לטיפול), חסכון משמעותי בעלויות התפעול ולשיפור איכות החיים והסביבה ביישובים אלו.

ליווי תוכנית ב

השאירו פרטים