סקר קרקע בתחנת דלק בשרון

ביצוע סקר קרקע בתחנת דלק פנימית במושב בשרון. במסגרת תוכנית הסדרת תחנות דלק של המשרד להגנת הסביבה, קבע המשרד כי יש לבצע את דרישתו לביצוע סקר קרקע לבחינת הימצאות מזהמים בקרקע.

את ביצוע סקר הקרקע בפועל עבור חברת הייעוץ הסביבתי "די דיירקט", ביצעה Envirotech ע"י יועציה. במהלך הסקר, בוצע קידוח עומק אחד בשיטת דחיקה ישירה DPT וכן Auger באמצעות ספירלה ע"י חברת אקודריל. הקידוח הועמק ל כ- 18 מטרים, ובו נתגלו זיהומים משמעותיים.

דגימות הקרקע נדגמו ע"י מעבדת "המבדקה הכימית" לצורך תיאור החתך הליתולוגי, קריאות שדה והעברה למעבדה אנליטית. לאחר ניתוח תוצאות המעבדה ע"י יועצי Envirotech, תוכל חברת הדלק לאמוד את מידת הזיהום הסביבתי בשטח הנדון, לבצע שיקום קרקע ולסיים את הליך ההסדרה.

צפו בסרטון הבא:

השאירו פרטים