תכניות והיתרים

חוק רישוי סביבתי משולב

בישראל קיימים עשרות אלפי בתי עסק העשויים להוות פוטנציאל לפגיעה באיכות הסביבה (זיהומי אויר, קרקע ומים).

הרגולציה בנושאים אלה תופסת תאוצה בדמות רפורמת העסקים אשר אליה חייב כל בית עסק להיערך.

מתן תנאים לרישוי עסק הנו אחד הכלים המצויים בידי המאסדר (רגולטור) למניעת מפגעים המשתלב בחוק רישוי סביבתי משולב, אשר הנו חוק המבוסס על עקרונות הדירקטיבה האירופאית (IED 2010/75/EU), ועתיד לרכז בו את תהליכי הרישוי הסביבתי השונים לכדי היתר אחד שיינתן אחת לשבע שנים. ההיתר החדש ידרוש יישום של טכניקה מיטבית זמינה (B.A.T) ויפורסם לציבור באופן דומה להיתר פליטה לאוויר.

השינוי עתיד להקל על התעשייה והעסקים שירוויחו ממנו ודאות לתקופת זמן ממושכת ויידרשו לתהליך רישוי סביבתי אחד.

Envirotech מציעה את שירותיה הבאים:

  • סיוע וקידום רישוי העסק.
  • הכנת מרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR).
  • חוות דעת סביבתיות.
  • פרשות טכניות.
  •  בקרה על יישום והטמעת נושאים סביבתיים בעסק.
  • סיוע בייצוג בית העסק אל מול המאסדר/רגולאטור.

השאירו פרטים