תכניות והיתרים

חוק רישוי סביבתי משולב

בישראל קיימים עשרות אלפי בתי עסק העשויים לפגוע באיכות הסביבה (זיהומי אויר, קרקע ומים). הרגולציה בנושאים אלה תופסת תאוצה בדמות רפורמת העסקים אשר אליה חייב כל בית עסק להיערך. מתן .תנאים לרישוי עסק הנו אחד הכלים המצויים בידי המאסדר (רגולטור) למניעת מפגעים
חוק רישוי סביבתי משולב, הנו חוק עתידי המבוסס על עקרונות הדירקטיבה האירופאית (IED 2010/75/EU), עתיד לרכז בתוכו את תהליכי הרישוי הסביבתי השונים לכדי היתר אחד שיינתן אחת לשבע שנים. ההיתר החדש ידרוש יישום של טכניקה מיטבית זמינה (B.A.T) ויפורסם לציבור באופן דומה להיתר פליטה לאוויר. השינוי עתיד להקל על התעשייה והעסקים שירוויחו ממנו ודאות לתקופת זמן ממושכת ויידרשו לתהליך רישוי סביבתי אחד.

Envirotech מציעה את שירותיה הבאים:

  • קידום רישוי העסק.
  • ביצוע מרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR).
  • חוות דעת סביבתיות
  • פרשות טכניות

השאירו פרטים