סקרים היסטוריים

סקר היסטורי הינו השלב הראשוני בביצוע חקר אתר החשוד בזיהום. זהו שלב קריטי והכרחי על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

מטרתו של הסקר היא בחינת היתכנות של מוקדי זיהום פעילים או רדומים ברחבי האתר.

סקר היסטורי מבוסס על איסוף וחקר של כל מידע קיים ונגיש אשר עשוי להעיד על פעילות בהווה או בעבר ואשר כוללת חומרים מסוכנים, בשטח האתר.

מידע חיוני לביצוע סקר איכותי נאסף במסמכים ארכיונים, מפות מסוגים שונים, תרשימים ומסמכים היסטוריים וכן ע"י תשאול עובדים בעסק.

בסיומו של הסקר מתגבשת החלטה עקרונית לפיה הוזם חשד לזיהום האתר או קיימת סבירות להימצאות פוטנציאל לזיהום.

כפועל יוצא מכך ובמידה ולא הוזם החשד לזיהום באתר, מתוכננת תוכנית חקר על פי מודל תפיסת האתר (CSM)  (על ידי ביצוע חקר בפועל של קרקע, גז קרקע ו/או מי תהום). תוכנית הדיגום מועברת לאישור המשרד להגנת הסביבה.

>>לצפייה בסקרים היסטוריים אשר בוצעו ע"י Envirotech לחץ כאן.

>>למידע נוסף אודות בדיקת קרקעות מזוהמות לחץ כאן.

השאירו פרטים