סקר אסבסט בקיבוץ בצפון

ביצוע סקר אסבסט צמנט במס' מבנים בקיבוץ צפון הארץ.

יועצי Envirotech ביצעו סקירת מבני ציבור בצפון הארץ.

סקירה זו, הנה פועל יוצא של לחץ ציבורי מקומי וכן יישום הדרגתי של חוק ה"אסבסט" (ראה בהמשך). עם סיום הסקירה, הועבר דוח המפרט את המפגעים שנסקרו, את הפעולות שיש לבצע על מנת להכריז על המבנים כראויים לשהות אדם.

"במטרה למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ולטפל במפגעים כאמור, חוקק החוק למניעת מפגע אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011, אותו יזם המשרד להגנת הסביבה. בחוק זה ובתקנותיו מעוגן כל התחום הסביבתי של נושא האסבסט והעיסוק בו. לפי הוראות החוק חל איסור על ייצור, יבוא, מסחר, או כל שימוש חדש באסבסט או בפסולת אסבסט בישראל. כמו כן, חלה חובה בהוצאה הדרגתית של שימוש באסבסט פריך ממבני ציבור, ממתקני תעשייה וכן מציוד וכלי רכב בצה"ל, לכל היותר עד אוגוסט 2021".

סקר אסבסט בקיבוץ בצפון

השאירו פרטים