ניהול פסולת

ניהול משק הפסולת בישראל

במדינת ישראל מיוצרות מדי שנה כ- 5.4 מיליון טונות פסולת עירונית ומסחרית. כמות הפסולת גדלה מדי שנה בשיעור של כ- 1.8%. בשנים האחרונות ישנה מגמה ברורה שנועדה להפוך את הפסולת ממטרד למשאב ולהגדיל את היקף המיחזור, וזאת על מנת להקטין את כמות הפסולת המוטמנת, שכיום כ- 80% ממנה מוטמנת. אנו ב- Envirotech מאמינים כי ניהול נכון של משק הפסולת העירוני/תעשייתי עשוי להביא תועלת כלכלית ליצרן הפסולת בנוסף לחשיבות הסביבתית.

>>לחצו כאן לצפייה במגוון השירותים שלנו – ייעוץ סביבתי מקיף

Envirotech מספקת שירותי ייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים בתחומי איכות הסביבה בדגש על ייעוץ וניהול פסולת, הפרדה במקור, ליווי מיזמים הנדסיים להקמת מתקני מיון וקצה, ליווי תהליכי הטמעה של הפרדת פסולות, ייצור וניהול מתקני קומפוסטציה, ביצוע סקרי פסולת, ביצוע סקרי כלי אצירה, תכנון פסולת ותברואה במיזמי נדל"ן:

תכנון נספחי תברואה ופסולת לנדל"ן

האצת הבנייה במדינת ישראל, הביאה עמה גם דרישות לתכנון קפדני בכל הקשור להליכי רישוי הבנייה ועל כן אנו מבצעים תכנון של מערך אצירת אשפה במבנים למגורים / מסחר / תעשייה. תכנון זה כולל בין השאר:

 • חישוב סוג, כמות ונפח הפסולת.
 • תכנון שיטת האצירה – מכולת דחס, מכולות ללא דחס, מכלי אצירה, שימוש במכבש קרטונים
 • חישוב שיטת העברת הפסולת למיקום האיסוף – שוט לאשפה, הובלה ידנית, מרחקי הליכה
 • תכנון טכני של חדר האשפה – התאמת נפח ומידות החדר, ממדים לשינוע, טיפול בניקוז, ניקיון ומניעת ריחות

תכניות אב עבור טיפול בפסולת

תוכנית האב עבור טיפול בפסולת מציגה מידע רב וחלופות לניהול הפסולת בגופים מוניציפליים ותעשייתיים. תוכנית האב כוללת בין היתר בחינה כוללת של פסולות המיוצרת על ידי הגוף הנסקר ובהתאם לקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה. בחינה זו כוללת מס' שלבים:

 • איפיון וכימות מערך ניהול הפסולות.
 • בחינת מערכי האצירה והפינוי תוך שימת דגש בנושאי חזות העיר, נגישות לתושבים ויעילות תפעולית.
 • בחינת הסכמי התקשרות הגוף המנוהל מול קבלני הפינוי ומתקני הפינוי והקצה.
 • בחינת חלופות המחזור/ההשבה/ הצמצום במקור.
 • בחינת חלופות מתקני הקצה.
 • המלצות ליישום תוך התחשבות בהיבטים כלכליים, תפעוליים , סביבתיים וחברתיים.

הפרדה במקור – הפרדת פסולות ברשויות

תהליך הפרדת הפסולות ברשויות הנו שלב יישומי של תוכנית האב לניהול פסולת. בתהליך זה Envirotech מספקת את השירותים הבאים:

 • ייעוץ וליווי כולל של מהפכת המיחזור (הפרדה במקור לזרמים ייעודיים) ברשויות.
 • ניהול ההסברה (עיתונות/ אינטרנט/ פרסום).
 • ליווי כתיבת מכרזי ביצוע של מהפכת המיחזור בתחומי התפעול, החינוך, ההסברה והפרסום.
 • ניהול כללי של התקשורת מול גורמי המשרד להגנ"ס (ניהול תקציב/ דיווחים/ כינוס וועדות/ ניתוח נתונים סטטיסטים ועוד).

סקרי פסולת

סקר פסולת הנו שלב מקדים והכרחי לבחינת מצב משק הפסולת הקיים טרם כניסת רשות/גוף עסקי לתהליך ניהול פסולת מוכוון. ביצוע סקרים אלו נעשה בתיאום עם המחלקות הרלוונטיות, לשם גיבוש פתרון הולם התואם את צרכיה של הרשות/הגוף העסקי, בין אם הקיימים ובין אם העתידיים. במסגרת סקר הפסולת מתבצעות הפעולות הבאות:

 • סקר מצב קיים של כלי האצירה המצויים בשטח שיפוט הרשות/הגוף העסקי, היקפם ומצבם.
 • סקרי פסולת המבוצעים ע"פ תקן ישראלי 2221.
 •  גיבוש תוכנית להחלפתם, היקפם ו/או הצבתם מחדש של כלי האצירה ושימת דגש בנושאי חזות, נגישות למשתמש ויעילות תפעולית.
 • ייעוץ בבחירת אסטרטגיה ובחירת הזרמים להפרדה במקור.

סקרי כלי אצירה

אלו הם סקרי שטח מקיפים, אשר לרוב מבוצעים על ידי מס' רב של סוקרים מיומנים לצורך מעבר ברחבי היישוב מפח אל פח, לקבלת מידע מקיף אודות מצב כלי האצירה, גילו, נפחו, מס' המשמשים בו וכיוצא בזה. המידע הרב שמתקבל מסקרים אלו, באם מבוצעים נכון ועל ידי חברה מנוסה ומיומנת, יכולים לשפוך אור ולסייע למנהלי התברואה/איכות הסביבה לקבל החלטות ולטייב את השירות לתושב וכן להביא להתייעלות בניהול משק הפסולת.

מתקני מיון וקצה

Envirotech מספקת שרותי ניהול להקמת מתקני מיון וקצה עבור טיפול בפסולת. בתהליך זה אנו מהווים חוט מקשר בין היזם לקבלני הייעוץ והבינוי באופן אובייקטיבי. יועצי Envirotech סיירו מספר פעמים במתקני מיון והפרדה מהמתקדמים בתחומם במדינות שונות במערב אירופה, שם נחשפו למיטב הטכנולוגיות, למודלי ההקמה, ההפעלה והניהול, רכשו ידע מקצועי ורקמו קשרי עבודה עם החברות המובילות בתחום. בנוסף, נחתם הסכם שיתוף פעולה עם חברת "נתיב מחזור" לייצור מתקני קומפוסט ניידים לטיפול בפסולת אורגאנית בישראל.

השאירו פרטים