פיילוט טיפול בפגרי עופות

לאחרונה הסתיים פיילוט באחת מחוות הלולים בעמק בית שאן.

הפיילוט שהסתיים באוגוסט 2015, עסק בעיכול וכילוי של פגרי עופות מחוות לולים בה גדלות למעלה מ- 120 אלף תרנגולות.

תמותת עופות הנה חלק אינטגרלי מגידולם של עופות (פטם ואחרים) במהלך המדגר. התמותה הנה טבעית ו/או כתוצאה ממחלות, שינוי במזון ו/או עקה ובכלל זה גלי חום/קור באזור חוות הגידול.

בעבר נחפרו בורות והפגרים הושלכו אל הקרקע. לאחר מכן חויבו המגדלים להעביר את הפגרים אל בורות כילוי המורכבים מפחים תת קרקעיים אליהם הושלכו יחד עם הפגרים גם סיד וחומרי כילוי נוספים. כיום בוחנים משרד החקלאות/השירותים הווטרינריים וכן המשרד להגנת הסביבה מס' פתרונות בהם גם תהליך עיכול הפסדים והמתת חיידקים ווירוסים במתקני קומפוסטציה. בפיילוט זה, הושמו במתקן העיכול, למעלה מ- 11,000 תרנגולות בשלבי הגידול השונים שלהם ובמסה כוללת של כ- 14 טון. יחד עם הפסדים, הוסף חומר מאוורר (גזם) ומים.

פיילוט טיפול בפגרי עופות

השאירו פרטים