ייעוץ פסולת ותברואה

האצת הבנייה במדינת ישראל, הביאה עמה גם דרישות לתכנון קפדני בכל הקשור להליכי רישוי הבנייה.

במסגרת פעולות תכנון הבנייה העתידית, נדרש היזם להציג נספח אשפה לפרוייקט ובכלל זה ניתוח הנדסי של אפיון וכמויות האשפה הצפויות בפרוייקט.
ליועצי Envirotech, נסיון רב בתחומי אפיון וסקירה של המצב הקיים בתא השטח, תכנון פסולת עירונית, כתיבת תכניות אב ותפעול לפסולת, תכניות להייעלות ברשויות מקומיות, בכתיבה וליווי של נספחי אשפה לבינוי.
ביצוע נספחי אשפה עבור מגורים, מסחר ותעשייה, נעשים לאחר בחינת המצב התכנוני ברשות, בחינת התוכניות, פגישות עם שאר היועצים וכן הגורם ברשות וליווי ההליך עד לקבלת אישור.

במהלך תכנון מערך אצירת אשפה במבנים למגורים / מסחר / תעשייה אנו מבצעים בין היתר:

חישוב סוג, כמות ונפח הפסולת.
אבחון זרמי הפסולת השונים – אורגני, אריזות, יבשה, פסולת מיוחדת למיחזור.
תכנון שיטת האצירה – מכולת דחס, מכולות ללא דחס, מכלי אצירה, שימוש במכבש קרטונים.
חישוב שיטת העברת הפסולת למיקום האיסוף – שוט לאשפה, הובלה ידנית, מרחקי הליכה.
תכנון טכני של חדר האשפה – התאמת נפח ומידות החדר, ממדים לשינוע, טיפול בניקוז, ניקיון ומניעת ריחות.

 

השאירו פרטים