זיהומי מי תהום

זיהומי מי תהום, דגימות וניטור מי תהום

מקורות המים העומדים לרשות המדינה נתונים בסכנת זיהום על ידי שפכים, השקייה בקולחין, שדות חקלאיים ואזורים עירוניים, פסולת מוצקה, דלקים וחומרי גלם שונים. גורמי זיהום אלו הביאו לפסילתם של מקורות מים רבים לשימוש כמי שתייה ולהשקייה. הגידול באוכלוסייה, ברמת החיים וברמת התיעוש עלול לגרום להקטנת כמות המים הזמינה לנפש ולהגדלת פוטנציאל המזהמים. במדינת ישראל קיימים מאות אזורי תעשיה בגדלים שונים ובהם אלפי מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום של מי תהום. בתעשיה זו, על כל גוניה, משתמשים במגוון רב של חומרים בהם גם מזהמים אורגניים שרובם מוגדרים כרעילים בדרגות סיכון שונות, חלקם מסרטנים, העשויים לגרום לסכנה לבריאות האדם, החי והצומח. המשרד להגנת הסביבה יחד עם רשות המים מבצעים ניטור והחלת התקנים, גם על התווך הרווי (מי התהום) .

Envirotech מספקת שירותי ייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים הידרולוגיים בדגש על זיהומי מי תהום, החל משלב התכנון ועד לקבלת אישור תום טיפול מהמשרד להגנת הסביבה ו/או רשות המים. ל – Envirotech ניסיון רב בתכנון וביצוע חקר אתרים החשודים בזיהום מי תהום (Contaminated Site Management (CSM באמצעות:

בארות ניטור

הקמה של בארות ניטור למי תהום מבוצעת ע"פ דרישות רשות המים לצורך בחינת הימצאות מזהמים באקוויפרים (מי התהום). ל – Envirotech ניסיון רב בתכנון וביצוע התקנת בארות, משלב הגשת וקבלת ההיתרים ועד פיתוח הבאר ושאיבת מי התהום ע"פ הסמכות המעבדות האנליטיות לכך.

פיאזומטרים

פיאזומטר הנו צינור בקטרים משתנים המחורץ בחלקו התחתון ומשמש כאמצעי לניטור קבוע של גזים נדיפים (VOC´s) המצויים בחלל הקרקע לצורך גילוי דליפות של תשתיות תת קרקעיות דוגמת מיכלי וצנרות דלק. ל- Envirotech ניסיון בהקמת מאות פיאזומטרים עבור חברות הדלק והתעשייה והפקת דוחות הקמה מפורטים, כל זאת ע"פ דרישות המשרד להגנת הסביבה ורשות המים.

שיקום מי תהום

ביצוע שיקום מי תהום תוך שימוש בטכנולוגיות מגוונות מותאמות בהתאם לסוג וריכוז המזהמים באתר.

 

השאירו פרטים