סקר שפכי תעשייה במוסך מרכזי

כחלק משירותי הייעוץ, ביצעה Envirotech סקר שפכים הכולל הכנת פרשה טכנית, עבור מוסך מרכזי במרכז הארץ.

הפרשה הטכנית אשר היוותה חלק מדרישות היחידה הסביבתית האזורית, כללה מידע על פעילות המוסך ומתקני העזר שבו, תשתית קווי ההולכה, חישוב נפחים ועומסים בשפכים וכתיבת נהלי עבודה חדשים.

מטרת ההליך, הסדרת הפרמטרים הנבדקים ע"י תאגיד המים ועמידה בערכי הסף בתקנות המים.באופן זה, שפכי המתחם אשר נדגמים ע"י תאגיד המים מדי תקופה, יעמדו בדרישות.

סקר שפכי תעשייה במוסך מרכזי

השאירו פרטים