שיקום נזקי נפט להסקה ביתית

ליווי סקר הקרקע אל מול המשרד להגנ"ס ופינוי הקרקע המזוהמת מבתים פרטיים, בעקבות דליפת נפט ממיכל אחסון הדלקים אל הקמין הביתי.

במהלך הטיפול בוצע פירוק של רצפת המבנה, העברת הקרקע למערום לצורך דיגום מוודא, ולאחר מכן העברתה לתוך Big Bag ופינויה לאתר מורשה.
עבודות שיקום המבנה בוצעו על ידי חברת I.E.D.

שיקום נזקי נפט להסקה ביתית

השאירו פרטים