סקר קרקע במספנות נמל ישראל

ביצוע סקר קרקע ודיגום ערימת ענק.

במסגרת סגירת "הר הזבל" במורדות הצפוניים של חיפה, התבקשה חברת Envirotech לבצע סקר מוודא. סקר זה בוצע ע"י מומחי הסביבה של Envirotech.
הסקר בוצע לצורך איפיון של ערימת קרקע גדולה וזאת על מנת לאשר את שימושו לצורך דיפון ואיטום אתר הפסולת.

יועצי Envirotech יחד עם דוגם מוסמך מהמבדקה הכימית, ביצעו נוהל דיגום ערימות בקנ"מ נרחב על מנת לאפיין את מצב הערימה באופן הסטטיסטי המובהק ביותר שניתן.

צפו בסרטון הבא:

השאירו פרטים