סקר אסבסט צמנט בשרון

ביצוע סקר אסבסט צמנט במבנה גן ילדים בשרון.

יועצי Envirotech ביצעו סקירת מבני ציבור בצפון הארץ. במהלך הסקירה נלקחו דגימות צובר.

סקירה זו, הנה פועל יוצא של מודעות סביבתית וכן יישום הדרגתי של חוק ה"אסבסט" (ראה בהמשך).
עם סיום הסקירה, הועבר דוח המפרט את המפגעים שנסקרו, את הפעולות שיש לבצע על מנת להכריז על המבנה כראוי לשהות הילדים והעובדים במקום.

"במטרה למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ולטפל במפגעים כאמור, חוקק החוק למניעת מפגע אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011, אותו יזם המשרד להגנת הסביבה. בחוק זה ובתקנותיו מעוגן כל התחום הסביבתי של נושא האסבסט והעיסוק בו. לפי הוראות החוק חל איסור על ייצור, יבוא, מסחר, או כל שימוש חדש באסבסט או בפסולת אסבסט בישראל. כמו כן, חלה חובה בהוצאה הדרגתית של שימוש באסבסט פריך ממבני ציבור, ממתקני תעשייה וכן מציוד וכלי רכב בצה"ל, לכל היותר עד אוגוסט 2021".

סקר אסבסט צמנט בשרון

השאירו פרטים