חוות דעת סביבתית לנגרייה

יועצי Envirotech , ביצעו סקר ריח ורעש לנגרייה באזור הצפון.

כחלק מהכשרת עסק לעמידה בתקנות רישוי עסקים, ביצוע יועצי Envirotech מספר תת סקרים לבחינת ההשפעות הסביבתיות של בית העסק על קולטנים סמוכים אליו.
במסגרת זו, בוצעו סקרי ריח ורעש בסביבת העסק על ידי מומחי הסביבה שלנו.

חוות דעת סביבתית לנגרייה

השאירו פרטים