חוות דעת סביבתית להקמת גן ילדים

יועצי Envirotech , ביצעו סקר איכות אוויר, קרינה ורעש עבור הקמת גן ילדים באזור ירושלים.

כחלק מדרישות רישוי עסקים וכן משרד התמ"ת, ביצוע יועצי Envirotech מספר תת סקרים לבחינת ההשפעות הסביבתיות האזוריות, על קולטנים לפני הקמת גן ילדים.
במסגרת זו, בוצעו סקרי איכות אוויר, קרינה אלקטרומגנטית ורעש בסביבת העסק על ידי מומחי הסביבה שלנו בשיתוף עם מעבדהלבדיקות סביבתיות.

חוות דעת סביבתית להקמת גן ילדים

השאירו פרטים