חוות דעת הידרולוגית עבור מרכז רפואי

במסגרת הרחבה של מחלקה בבית חולים במרכז הארץ, נדרש המוסד לבצע חוות דעת לשימור נגר עילי הנוצר בגגות ובתכסיות האטומות של המבנה המתוכנן.

חוות הדעת נדרשה במסגרת הוראת תמ"א 34 ב/4 כאשר שטח המרתף מכסה מעל 80% משטח המגרש.
מומחי Envirotech ביצעו איסוף של נתונים הנדסיים, הידרולוגיים, גיאולוגיים וחישבו את נפחי המים להחדרה אל תת הקרקע דרך בארות חלחול תוך התחשבות במאפיינים ההנדסיים של המבנה.

ליצירת קשר לחץ כאן.

חוות דעת הידרולוגית עבור מרכז רפואי

השאירו פרטים