סקר קרקע בתחנת דלק פנימית

ביצוע סקר קרקע בתחנת דלק פנימית עבור אחת מחברות הדלק המובילות בישראל.

במסגרת הסדרת תחנות הדלק בישראל כולל תחנות דלק פנימיות, התבקשה חברת Envirotech להעניק את שירותיה המקצועיים עבור חברת הייעוץ די דיירקט. חברה זו, מתכללת עבור אחת מחברות הדלק המובילות בישראל את הסדרת נושא תחנות הדלק ובכלל זה ביצוע סקרים היסטוריים, סקרי גז קרקע וסקרי קרקע.

ישראל קיימות מעל 2000 תחנות תדלוק, חלקן הגדול, ממוקם באזורי רגישות הידרולוגית, כגון אקוויפר החוף. מעבר לכך, יש כמות לא ידועה של תחנות דלק פיראטיות ומכלי דלק על-קרקעיים ותת-קרקעיים שנעשה בהם שימוש בתעשייה, בחקלאות, במחנות צבא ובבתי מגורים. על פי הערכה, מאוחסנים במכלים התת-קרקעיים שבתחנות הדלק בישראל כ-100,000 מ"ק דלק מסוגים שונים.

על כן מבצע המשרד להגנת הסביבה, הסדרה של תחנות הדלק וכחלק מהסדרה זו, הן מחויבות בביצוע סקרים כנ"ל. במסגרת הסדרה זו, ביצעו יועצי Envirotech ייעוץ, ניהול ופיקוח על סקר קרקע בתחנה.

במהלך הסקר נתגלה זיהום עומק שמגיע לכ- 15 מטרים. כעת יבוצעו מס' פעולות על מנת לתחום את הזיהום ולטפלו, במגוון שיטות טיפול לשיקום קרקע מזוהמת.

סקר קרקע בתחנת דלק פנימית

השאירו פרטים