סקר קרקע בא"ת בחולון

ביצוע סקר קרקע במתחם תעשייה באזור התעשייה של חולון.

במסגרת גילוי נאות בין מפעל העוזב את אזור התעשייה למפעל הנכנס במקומו בחולון, ביצעה Envirotech
את סקר הקרקע בפועל עבור חברת הייעוץ הסביבתי "שטף".

במהלך הסקר, בוצעו 12 קידוחים רדודים בשיטת דחיקה ישירה DPT ע"י חברת אקודריל.

דגימות הקרקע נדגמו ע"י מעבדת "המבדקה הכימית" לצורך תיאור החתך הליתולוגי, קריאות שדה ואנליזות מעבדה.
לאחר ניתוח תוצאות המעבדה, יוכלו שני הצדדים (המוכר והקונה) לאמוד את מידת הזיהום הסביבתי במידה וקיים בשטח הנדון.

צפו בסרטון הבא:

השאירו פרטים