סקר קרקע בגבעתיים

ביצוע סקר קרקע במתחם מסחרי באזור גבעתיים/ רמת גן.

במסגרת גילוי נאות בין בעלי שטח המוכרים את חלקת הקרקע שברשותם לחברת בינוי, ביצעה Envirotech
את סקר הקרקע בפועל עבור חברת הייעוץ הסביבתי "יוזמות".

במהלך הסקר, בוצעו 22 קידוחים רדודים בשיטת דחיקה ישירה DPT ע"י חברת אקודריל.

דגימות הקרקע נדגמו ע"י מעבדת "המבדקה הכימית" לצורך תיאור החתך הליתולוגי, קריאות שדה ואנליזות מעבדה.

לאחר ניתוח תוצאות המעבדה, יוכלו שני הצדדים (המוכר והקונה) לאמוד את מידת הזיהום הסביבתי במידה וקיים בשטח הנדון.

סקר קרקע בגבעתיים

השאירו פרטים