שיקום קרקע מזוהמת במפעל

ביצוע סקר קרקע במתחם תעשייתי במפעל עיבוד מתכות בקיבוץ הסמוך לצומת צמח בצפון.

במסגרת חידוש רישיון עסק, קבע המשרד להגנת הסביבה כי יש לבצע את דרישתו לביצוע סקר קרקע לבחינת הימצאות מזהמים בקרקע.
את ביצוע סקר הקרקע בפועל עבור חברת הייעוץ הסביבתי "איי אי די בע"מ", ביצעה Envirotech ע"י יועציה.

במהלך הסקר, בוצעו 18 קידוחים רדודים בשיטת דחיקה ישירה DPT ע"י חברת אקודריל. דגימות הקרקע נדגמו ע"י מעבדת "המבדקה הכימית" לצורך תיאור החתך הליתולוגי, קריאות שדה והעברה למעבדה אנליטית. לאחר ניתוח תוצאות המעבדה, תוכל חברת עיבוד המתכת לאמוד את מידת הזיהום הסביבתי במידה וקיים בשטח הנדון, לבצע שיקום קרקע ולסיים את הליך רישוי העסק מחדש.

צפו בסרטון הבא:

השאירו פרטים