סקר קרקע בתחנת דלק בצפון

ביצוע סקר קרקע בתחנת דלק פנימית בקיבוץ בצפון הארץ.

במסגרת תוכנית הסדרת תחנות דלק של המשרד להגנת הסביבה, קבע המשרד כי יש לבצע את דרישתו לביצוע סקר קרקע ראשוני לבחינת
הימצאות מזהמים בקרקע. את ביצוע סקר הקרקע בפועל עבור חברת הייעוץ הסביבתי "די דיירקט", ביצעה Envirotech ע"י יועציה. במהלך הסקר, בוצעו 10 קידוחים בינוניים בשיטת דחיקה ישירה DPT וכן Auger באמצעות ספירלה ע"י חברת אקודריל. לא נתגלו זיהומים משמעותיים.

דגימות הקרקע נדגמו ע"י מעבדת "המבדקה הכימית" לצורך תיאור החתך הליתולוגי, קריאות שדה והעברה למעבדה אנליטית של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה.

לאחר ניתוח תוצאות המעבדה ע"י יועצי Envirotech, תוכל חברת הדלק לאמוד את מידת הזיהום הסביבתי בשטח הנדון, לבצע שיקום קרקע ולסיים את הליך ההסדרה.

סקר קרקע בתחנת דלק בצפון

השאירו פרטים