סקר מיקרוביאלי וכימי ביאכטה

ביצוע סקר מיקרוביאלי וכימי ביאכטה שנפגעה מעבודות תחזוקה.

יועצי Envirotech בהנחיית פרופ' צבי (הרמן) שבת ביצעו סקר מיקרוביאלי וכימי על פי מתודולוגיית "סינדרום הבניין החולה S.B.S ".
סקירה זו, הוזמנה לצורך בחינה של יאכטה אשר ניזוקה כתוצאה מחדירת מי נחל הקישון במעגן.

ממצאי הסקירה הועברו למזמין להמשך טיפול מול חברת הביטוח.

סקר מיקרוביאלי וכימי ביאכטה

השאירו פרטים