חוות דעת סביבתית לתחנת מעבר

יועצי Envirotech , ביצעו הכנת נספח סביבתי עבור תחנת מעבר לטיפול בפסולת בצפון הארץ.

כחלק מהקמת עסק חדש, נדרש העסק לעמידה בתקנות רישוי עסקים.
העסק הנו תחנת מעבר לטפיול בפסולת בניין באזור צפון הארץ, וכחלק מדרישות המועצה האזורית, ביצוע יועצי Envirotech חוות דעת לבחינת ההשפעות הסביבתיות של בית העסק על קולטנים סמוכים אליו.
במסגרת זו, נכתבו נהלי תפעול על ידי מומחי הסביבה שלנו לצורך צמצום ההשפעות הסביבתיות של העסק.

חוות דעת סביבתית לתחנת מעבר

השאירו פרטים