סקר אסבסט במבני ציבור

ביצוע סקר אסבסט צמנט במס' מבני ציבור עבור עירייה בצפון הארץ.

יועצי Envirotech ביצעו סקירת מצב אסבסט – צמנט במבני ציבור עבור עירייה בצפון הארץ.
סקירה זו, הנה פועל יוצא של ניהול אחראי של מנהל היחידה הסביבתית לצורך יישום הדרגתי של חוק ה"אסבסט" (ראה בהמשך).
עם סיום הסקירה, הועבר דוח המפרט את המפגעים שנסקרו, את הפעולות שיש לבצע על מנת להכריז על המבנים כראויים לשהיית קולטני ציבור.

"במטרה למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ולטפל במפגעים כאמור, חוקק החוק למניעת מפגע אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011, אותו יזם המשרד להגנת הסביבה. בחוק זה ובתקנותיו מעוגן כל התחום הסביבתי של נושא האסבסט והעיסוק בו. לפי הוראות החוק חל איסור על ייצור, יבוא, מסחר, או כל שימוש חדש באסבסט או בפסולת אסבסט בישראל. כמו כן, חלה חובה בהוצאה הדרגתית של שימוש באסבסט פריך ממבני ציבור, ממתקני תעשייה וכן מציוד וכלי רכב בצה"ל, לכל היותר עד אוגוסט 2021".

הסקר בוצע ע"י יישום מתודולוגיה מקצועית של סקירת מבנים בהם קיימים מופעי אסבסט – צמנט.

סקר אסבסט במבני ציבור

השאירו פרטים