סקר מי תהום עבור צה"ל

ביצוע קידוח באר זמנית למי תהום בעומק של כ- 30 מטרים לצורך מדידת מפלסים, איכות וטמפ' מי תהום.
תהליך ההקמה והדיגום נעשו תחת ליווי מקצועי.

סקר מי תהום עבור צה

השאירו פרטים