סקר קרקע בא.ת. כפר סבא

ביצוע סקר קרקע באזור התעשייה של כפר סבא.

במסגרת קידום תכניות בנייה חדשה, במקום מכלול עסקים (מוסכים, מפעל עיבוד עורות, נגריה ועוד) שפעל במתחם עשרות שנים באזור התעשייה של כפר סבא, ביצעה Envirotech את סקר הקרקע בפועל עבור חברת הייעוץ הסביבתי "שטף הנדסת סביבה".

במהלך הסקר, בוצעו 17 קידוחים רדודים בשיטת דחיקה ישירה DPT ע"י חברת אקודריל.

דגימות הקרקע נדגמו ע"י מעבדת "המבדקה הכימית" לצורך תיאור החתך הליתולוגי, קריאות שדה ואנליזות מעבדה.

לאחר ניתוח תוצאות המעבדה, יוכל היועץ הסביבתי לאמוד את מידת הזיהום הסביבתי במידה וקיים בשטח הנדון ולסייע בקידום תכניות הבנייה.

צפו בסרטון הבא:

השאירו פרטים