סקר גז קרקע בהרצליה סמוך לתע"ש

Envirotech ביצעה סקר גז קרקע אקטיבי באחת השכונות המזרחיות של הרצליה.

סקר זה נדרש ע"י היחידה הסביבתית של עיריית הרצליה וזאת על מנת לבחון הימצאות של גזי קרקע המכילים תרכובות אורגניות נדיפות ואשר עלולים לסכן את דיירי הבניינים.

בסקר זה בוצעו 3 קידוחים עד לעומק החפירה המתוכננת, הותקנו בארות קבועות בשיטת Vapor Implants ובוצעה דגימת גז קרקע לתוך מכלי דיגום לצורך בחינת הרכב גז הקרקע בשיטת TO-15.

סקר גז קרקע בהרצליה סמוך לתע

השאירו פרטים