סקר קרקע מוודא מתחם רפואי תל אביב

ביצוע סקר קרקע מוודא בחפיר לאחר פינוי קרקע מזוהמת, במתחם רפואי בתל אביב עבור חברת E.S.D.

סקר קרקע מוודא מבוצע לאחר ביצוע מספר סקרי קרקע/גז קרקע, מציאת מוקדי הזיהום והוצאתם על ידי חפירה והכל על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.
הדיגום המוודא הוא הפעולה האחרונה לפני הוצאת מסמך המעיד על שיקום האתר - מסמך N.F.A.

סקר קרקע מוודא מתחם רפואי תל אביב

השאירו פרטים