ליווי והסברה "הפרדת זרמים"

תכנון אסטרטגי, ליווי טקטי וביצוע כללי בפועל של תוכנית ניהול הפסולות בעיר עפולה.

יועצי Envirotech מלווים מאז יולי 2012 את תוכנית הפרדת הפסולת ומהפכת המיחזור בעיריית עפולה, תוכנית שיישומה זכתה להערכה רבה מצד גורמי המשרד להגנת הסביבה.

במסגרת ניהול התוכנית, נבחרה מתודולוגיית ההטמעה והכניסה לכלל בתי האב, כמויות, סוג ומיקום כלי האצירה בעיר, שינוי קווי האיסוף והשינוע, כתיבת מכרזי הביצוע, כתיבת עלוני הפרסום וההסברה, ביצוע בקרות וניהול פיננסי מול חברת הבקרה של המשרד להגנת הסביבה.
כיום ממוקמת העיר עפולה כעיר מובילה מבין הערים בהן מתקיימת מהפכת המיחזור.

ליווי והסברה

השאירו פרטים