הסדרת שפכי תעשייה

כחלק משירותי הייעוץ של Envirotech ביצעו יועצי החברה סקר שפכי תעשייה עבור מפעל מתכת גדול בדרום הארץ.

במסגרת סקר זה, בוצעה פרשה טכנית לאיתור תורמי שפכים וכן סקר מורכב באמצעות חברת "בקטוכם".

הסדרת שפכי תעשייה

השאירו פרטים