סקר קרקע וגז קרקע בהרצליה

ביצוע סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי במתחם העסקים של הרצליה פיתוח.

במסגרת יוזמה לבניית בניין משרדים בחלקת קרקע במתחם ההיי טק של הרצליה פיתוח, ביצעה Envirotech את סקר הקרקע וגז הקרקע האקטיבי בפועל.

במהלך הסקר, בוצעו 5 קידוחים רדודים בשיטת דחיקה ישירה DPT ע"י חברת אקודריל וכן 5 קידוחי גז קרקע בצורה אקטיבית. דגימות הקרקע וגז הקרקע האקטיבי, נדגמו ע"י מעבדת אל. די. די בע"מ לצורך תיאור החתך הליתולוגי, קריאות שדה והעברת הקרקע למעבדה אנליטית.

לאחר ניתוח תוצאות המעבדה, יועבר דו"ח מסכם ובו המלצות לבניית המבנה תוך התחשבות בממצאי הסקרים הנ"ל.

סקר קרקע וגז קרקע בהרצליה

השאירו פרטים