סקר קרקע בדרום תל-אביב

ביצוע סקר קרקע במתחם מסחרי באזור דרום ת"א.

במסגרת ביצוע הנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א, ביצעה חברת נדל"ן סקר קרקע לבחינת הימצאות מזהמים בקרקע.

את ביצוע סקר הקרקע בפועל עבור חברת הייעוץ הסביבתי "לשם שפר", ביצעה Envirotech ע"י יועציה. במהלך הסקר, בוצעו 21 קידוחים רדודים בשיטת דחיקה ישירה DPT ע"י חברת אקודריל.

דגימות הקרקע נדגמו ע"י מעבדת "המבדקה הכימית" לצורך תיאור החתך הליתולוגי, קריאות שדה והעברה למעבדה אנליטית. לאחר ניתוח תוצאות המעבדה, תוכל חברת הנדל"ן לאמוד את מידת הזיהום הסביבתי במידה וקיים בשטח הנדון, לבצע שיקום קרקע ולהתחיל במלאכת בניית גורד השחקים הבא בת"א.

צפו בסרטון הבא:

סקר קרקע בדרום תל-אביב

השאירו פרטים